Po raz szósty w wielu polskich miastach zorganizowano Marsz Pamięci Golgoty Wschodu. Ulicami Wrocławia przeszło kilkaset osób. Upamiętnili w ten sposób tragiczne wydarzenia sprzed 77 lat. Wtedy w czterech głównych akcjach deportacyjnych wywieziono na Sybir około miliona osób.

W latach 1940-1941 deportacją objęto rodziny wojskowych, pracowników państwowych, leśników, właścicieli ziemskich – ponad 780 tysięcy. W ostatnich dniach przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej deportowano około 300 tys. Polaków, tych którzy do tej pory uniknęli aresztowań.

W końcu lat czterdziestych i pięćdziesiątych w ramach akcji repatriacyjnej do Polski przyjechały setki tysięcy ludzi. Nie wszyscy zdołali wrócić – zamordowani przez NKWD lub zmarli z chorób i wycieńczenia.

Związek Sybiraków skupia żyjących jeszcze świadków tych wydarzeń. Ich celem jest dawanie świadectwa o przeżytych represjach. Szacuje się, że w Polsce żyje jeszcze około 250 tys. Sybiraków.