Relacja Jadwigi Jarzębowicz z 4 kwietnia 1997 r.:

Część mieszkańców gminy Prusice uważa, że wójt, zarząd i rada gminy nie reprezentują ich interesów. Ich zdaniem władze podejmują decyzje sprzeczne z dobrem mieszkańców. Spór toczy się m.in. o likwidację przedszkola w Brzeźnie. Mieszkańcy wykorzystali ten fakt i wymogli organizację referendum w sprawie odwołania władz gminy, wyznaczone na 27 kwietnia.

Relacja Alberta Bystrońskiego z 12 kwietnia 1999 r.:

Od lat w całej Polsce trwa brutalna konkurencja na rynku usług pogrzebowych. Rywalizujące o klientów zakłady uciekają się do nieetycznych metod, a nawet przemocy. W Ząbkowicach Śląskich rynek usług podzieliły między siebie cztery zakłady. Problem w tym, że dwa z nich mają klientów, a dwa pozostałe – nie. W tej branży najważniejsza jest informacja. Kto pierwszy wie o zgonie i zna adres rodziny zmarłego, ten wygrywa. Klucz do sukcesu znajduje się więc w szpitalach i stacjach pogotowia, których pracownicy są korumpowani. Ząbkowickie zakłady pogrzebowe podzieliły się na dwa walczące obozy: powiązanych ze szpitalem powiatowym i powiązanych ze stacją pogotowia.

Relacja „Truskawkowego studia” z 4 kwietnia 1997 r.


SPRAWDŹ INNE NAGRANIA RETRO TVP3 WROCŁAW
ZOBACZ ŚWIAT SPRZED LAT!