Wiedza o społeczeństwie, historia i język polski – uczniowie gimnazjów rozpoczęli egzaminacyjny maraton. Mają za sobą pierwsze testy i rozprawki. Egzaminu nie można nie zdać, ale wynik ma znaczenie w walce o miejsce w wymarzonej szkole ponadgimnazjalnej.

Ponad 30 tys. uczniów z Dolnego Śląska zmierzyło się najpierw z testem z historii i wiedzy o społeczeństwie. To 25 zadań z mapami, wykresami i tekstami źródłowymi. Potem czekał ich jeszcze egzamin z języka polskiego: zadania zamknięte i rozprawka. Część humanistyczna i język obcy to egzaminy, które zazwyczaj wypadają dobrze. Najwięcej problemów co roku sprawia test z matematyki i nauk przyrodniczych.

W związku z likwidacją gimnazjów po raz ostatni egzaminy napiszą za dwa lata uczniowie dzisiejszych klas pierwszych. – Ostatni będą zdawali egzamin gimnazjalny ci, którzy teraz chodzą do klas pierwszych, będzie to w 2019 roku, ale też w 2019 pierwszy egzamin będą pisali pierwsi absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej – wyjaśnia Wojciech Małecki, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.

Wyniki egzaminów gimnazjalnych uczniowie poznają w połowie czerwca.