Koniec negocjacji. Przewozy Regionalne i urząd marszałkowski doszły do porozumienia. Strajku na kolei nie będzie. Umowa na finansowanie przewozów pasażerskich w regionie do 2020 r. podpisana.

– Umowa jest długoterminowa. To pozwoli i nam, województwu dolnośląskiemu, dobrze planować rozkłady jazdy. Z drugiej strony pozwoli na spokojne zrestrukturyzowanie się. Umowa będzie umową czteroletnią – do 2020 r. – w sumie na kwotę 150 mln zł. Ważne jest także, że za bieżący rok zapłacimy kwotę ok. 50 mln – zapewnia Jerzy Michalak, członek zarządu województwa.

– Kwota wydaje się mniejsza, nie mniej jednak pozwala nam efektywnie zarządzać tą kwotą w ten sposób, że uzyskujemy premie za zwiększenie przychodów bądź zmniejszenie kosztów. Nie zawsze są to koszty pracownicze, więc tu od razu uspokajam. Dla pracowników też jest istotne, że dzisiaj uzgodniliśmy, że będzie to umowa czteroletnia, a nie trzyletnia – jak pierwotnie przewidywał plan – mówi Krzysztof Zgorzelski, p.o. prezesa Przewozów Regionalnych PolRegio.

– Będziemy mogli rozwijać tę firmę, będziemy wozić mieszkańców Dolnego Śląska nowym taborem. Nasi pracownicy nie muszą martwić się o swoją przyszłość. Wiedzą, że jest praca na terenie tego województwa – dodaje Wiesław Natanek z Solidarności przy dolnośląskim zakładzie PolRegio.

Negocjacje między urzędem marszałkowskim a kolejarzami trwały od kilku miesięcy.