Kolejne gminy mają problemy z reformą oświaty. Mieszkańcy Ujazdu Górnego domagają się podstawówki w swojej miejscowości. Urzędnicy przekonują, że gminy na to nie stać.

W Gimnazjum w Ujeździe Górnym uczy się 120 uczniów, pracuje 16 nauczycieli. Budynek gimnazjum jest wyremontowany, posiada nowoczesne pracownie. Po reformie prawdopodobnie będzie stał pusty.

W moim mniemaniu jest to niegospodarność, żeby taki obiekt był po prostu na dzień dzisiejszy niezagospodarowany, bo organ prowadzący nie przedstawia żadnych konkretnych propozycji – twierdzi Wojciech Płaziuk z Rady Rodziców Gimnazjum w Ujeździe Górnym.

Rodzice walczą, aby powstała tu druga gminna podstawówka. – Zgodnie z tymi trendami reformy edukacyjnej, która zakłada, że ma być gęsta sieć szkół, że szkoły maja być mało liczne, przyjazne uczniowi, wydaje mi się, że zapewnilibyśmy takie warunki – uważa Dorota Byra, dyrektor Gimnazjum w Ujeździe Górnym.

Urzędnicy chcą jednak jednej szkoły – w Udaninie. Będzie tu chodzić ok. 400 dzieci. – Przepełnienie szkoły mija się z tym co zakłada reforma oświaty, bo skoro jest likwidacja gimnazjów, to zróbmy mniej liczne szkoły, żeby nasze dzieci były bezpieczne – mówi Małgorzata Iwanicka, przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum w Ujeździe Górnym.

Sprawdziliśmy jaką liczbę uczniów szkoła może przyjąć na jedną zmianę i myślę, że większych problemów nie powinno być – mówi Bożena Basa, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie.

Zdecydowały kwestie ekonomiczne i bilans etatów. Jeśli będzie jedna szkoła, to mniej nauczycieli zostanie zwolnionych. – Gmina Udanin jest biedną gminą, typowo rolniczą, do oświaty dokładane są duże pieniądze. Uważamy, że szkoła w Udaninie pomieści wszystkich uczniów – informuje Teresa Olkiewicz, wójt Gminy Udanin.

Puste budynki po gimnazjach to przypadki jednostkowe, decydują względy demograficzne – twierdzi kurator oświaty Roman Kowalczyk. – Jeśli mają szkołę podstawową i gimnazjum, a dzieci bardzo niewiele, to podejmują decyzję, że jeśli wszystkie dzieci mieściłyby się w którymś z tych budynków, to podejmują decyzję, który z nich jest lepszy – dodaje Dolnośląski Kurator Oświaty.

Ile szkół ostatecznie będzie w gminie Udanin? O tym zdecyduje kuratorium, które opiniuje sieć szkół. To stanie się w ciągu najbliższych kilku dni.