Wrocławski magistrat zaapelował do mieszkańców miasta, by z powodu smogu ograniczyli do minimum przebywanie na powietrzu. Stężenie zanieczyszczeń przekroczone jest nawet sześciokrotnie.

„W związku z notowanym dziś rano pogorszeniem jakości powietrza we Wrocławiu, przekroczeniami norm dopuszczalnych ilości pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu, wynikającym m.in. z niskich temperatur i braku wiatru, apelujemy do wrocławian, by ograniczyli do niezbędnego minimum przebywanie na powietrzu” – napisano w komunikacie wydanym w poniedziałek przez Urząd Miejski we Wrocławiu.

Jak wynika ze wskazań pomiarowych, stężenie zanieczyszczeń mierzone w dwóch punktach miasta przekroczone było momentami nawet sześciokrotnie.

Zanieczyszczenie powietrza może być groźne szczególnie dla osób cierpiących z powodu przewlekłych chorób serca jak niewydolność serca czy choroba wieńcowa i chorób układu oddechowego jak astma czy przewlekła choroba płuc. Narażone są także osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Magistrat zaapelował do mieszkańców Wrocławia o niespalanie śmieci i paliw gorszej jakości w domowych paleniskach. Zwrócił się również z prośbą o informowanie straży miejskiej, gdyby ktokolwiek wiedział o takim zachowaniu.

Bieżące informacje na temat jakości powietrza podawane są na stronie internetowej: air.wroclaw.pios.gov.pl.