W 2017 roku na antenie TVP3 Wrocław czekać będzie na widzów jeszcze więcej faktów dotyczących Unii Europejskiej. Od 11 stycznia na program „EuroFakty” zapraszamy w każdą środę o 18:15.

Do tej pory w programie pokazywaliśmy, jaki jest wpływ decyzji podejmowanych przez Parlament Europejski na życie Dolnoślązaków. Tematyka relacji: sprawy społeczne, zatrudnienie, rybołówstwo, wymiar sprawiedliwości, rolnictwo, budżet, kultura, edukacja, sprawy gospodarcze, rynek zewnętrzny i wewnętrzny, regiony, transport, turystyka, zdrowie, środowisko. W naszych materiałach wyjaśnialiśmy też miejsce Parlamentu Europejskiego w strukturach Unii Europejskiej.

W tym roku program zostanie podzielony na dwa cykle: „EuroFakty #ParlamentEuropejski” oraz „EuroFakty #KomisjaEuropejska”. W drugim przybliżać będziemy widzom organ wykonawczy UE, który odpowiada za bieżącą politykę wspólnoty, nadzoruje prace agencji i zarządza jej funduszami. To do KE należy inicjatywa legislacyjna w zakresie prawa unijnego.

Kolejną nowością jest to, że nasz europejski magazyn w całości tłumaczony jest na język angielski.

Na „EuroFakty” zapraszamy w każdą środę o 18:15 do TVP3 Wrocław i na FAKTY.COM.