Koło Strzegomia znajduje się kamieniołom Żbik, z którego pochodzą najbardziej znane polskie pomniki z Kolumną Zygmunta na czele.

Kamieniołom nazywa się Żbik od nazwiska brygadzisty, który nadzorował wydobycie granitowego ciosu na Kolumnę Zygmunta. Oryginalna kolumna, która została ustawiona w Warszawie w 1644 roku, została zniszczona w czasie powstania warszawskiego. Po wojnie podjęto decyzję o odbudowie. Znalezienie odpowiedniego kamienia nie było łatwe.

Z kamieni wydobytych w tym miejscu powstał też pomnik Bohaterów Westerplatte, Powstańców Śląskich w Katowicach, pomnik na Polach Grunwaldzkich i pomnik Ernesta Malinowskiego w Peru – lista budowli ze strzegomskiego granitu jest bardzo długa.

W strzegomskich wyrobiskach oprócz granitu można znaleźć także inne minerały. Według badań geologicznych przy dzisiejszym tempie wydobycia granitu w okolicach Strzegomia wystarczy jeszcze na 500 lat.


RAPORT SPECJALNY: NIEZNANY DOLNY ŚLĄSK