Pod Wałbrzychem w drugiej połowie XIX wieku powstało pierwsze na świecie sanatorium leczące gruźlików. Dzisiaj w naszym wakacyjnym cyklu Nieznany Dolny Śląsk Sokołowsko i sanatorium Grunwald.

W Sokołowsku działał jeden z pierwszych rentgenów w Europie. Sanatorium było przeznaczone dla bogatej klienteli, m.in. z carskiego imperium. Dla Rosjan na początku XX wieku wybudowano cerkiew.

Budynek niegdyś słynnego sanatorium dzisiaj jest w kompletnej ruinie. Zniszczony przez pożar, a przede wszystkim niedbalstwo właścicieli, przez lata popadał w ruinę. Od kilku lat obiekt należy do Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ. Jedną z jej założycielek jest rzeźbiarka i malarka Bożenna Biskupska.

Fundacja In Situ próbuje odbudować sanatorium. Wyremontowała m.in. jedną z wież i położyła stropy nad częścią budynku. Bożenna Biskupska szacuje, że wykonano niespełna 1/5 prac, co pochłonęło ok. 10 mln zł. Fundacja remontuje doraźnie w rytmie zastrzyków finansowych z różnych instytucji publicznych. Dzisiaj nikt nie wie kiedy remont zostanie zakończony. Walka jest raczej o to, aby budynek nie legł w gruzach.

Obiekt dawnego sanatorium ma służyć sztuce współczesnej, w wyremontowanych pomieszczeniach to się już dzieje.


RAPORT SPECJALNY: NIEZNANY DOLNY ŚLĄSK