Tak zwana Droga Sudecka to jedna z najbardziej zagadkowych inwestycji realizowanych na Dolnym Śląsku przed II wojną światową.

Droga Sudecka według planów miała rozpoczynać się w Zittau i przez całe Sudety prowadzić aż do czeskiej Opawy. Wybudowano tylko niewielkie fragmenty trasy w Izerach oraz w Górach Orlickich i Bystrzyckich. Oficjalnie miała służyć turystyce.

Walory widokowe drogi są imponujące. Zieleniec właśnie Drodze Sudeckiej zawdzięcza połączenie ze światem. Trasa biegnie m.in. Doliną Orlicy i we wsi Mostowice niespodziewanie skręca w stronę Przełęczy Spalona i kończy się kilka kilometrów dalej w okolicach Przełęczy nad Porębą. Ten fragment nazywany jest też Autostradą Sudecką. Na Przełęczy Spalona razem z drogą wybudowano 4 bunkry. Ocalały do dzisiaj.

Bunkry wojskowe i trudny do wyjaśnienia przebieg trasy w Górach Bystrzyckich wskazują, że jej budowa miała uzasadnienie nie tyle turystyczne, co militarne i mogła mieć związek z planami zajęcia Czechosłowacji. Po aneksji Sudetów prace przy budowie drogi przerwano, a po wojnie na kilka dziesięcioleci o niej zapomniano.


RAPORT SPECJALNY: NIEZNANY DOLNY ŚLĄSK