Dziś po raz pierwszy w telewizji pokażemy państwu rękopisy, starodruki, pieczęcie i nuty z archiwum Kolegium Jezuickiego – niektóre pochodzą nawet z XIII wieku. Dostęp do setek dokumentów mają nieliczni, Jezuici chcą, by ich zbiory dokładnie zbadali naukowcy.