Na Dolnym Śląsku w pierwszym miesiącu działania rządowego programu „Rodzina 500 +” złożono 90 tysięcy wniosków. 85% gmin w regionie już wypłaca świadczenia, na które Dolnośląski Urząd Wojewódzki przeznaczył 70 milionów złotych.

Jedną z gmin, w której realizacja programu przebiega najsprawniej, jest Oleśnica. – To bardzo duże wsparcie dla naszego domowego budżetu. Cały czas są wydatki przy takiej gromadce dzieci. Do tego wynajmujemy mieszkanie, więc te pieniądze na bieżąco przechodzą, ale jesteśmy na tym etapie, że odkładamy i jedziemy na wakacje – mówi pani Magdalena Kiełkiewicz z Oleśnicy, która z programu „Rodzina 500 plus” otrzymała pieniądze na troje dzieci. Pani Magdalena wniosek złożyła już na początku kwietnia, po 3 tygodniach dostała pieniądze na konto.

W Oleśnicy w ciągu pierwszego miesiąca działania programu świadczenia otrzymało ponad 1200 dzieci.

Zdaniem wojewody dolnośląskiego, już widać pierwsze skutki programu „Rodzina 500+”. – Najnowsze dane o wzroście gospodarczym Polski są optymistyczne, Komisja Europejska wskazuje na jeden z czynników, które ten wzrost budują, jest to właśnie program 500+ – mówi Paweł Hreniak. W całym województwie decyzję o wypłatach pieniędzy podjęto już dla 28 tysięcy rodzin.