Jest umowa na zakup wrocławskiej fabryki FagorMastercook. Bosch kupił zakład za 95 mln zł. Przez cały dzień wokół podpisania tej umowy panowało spore zamieszanie.

Umowa miała zostać podpisana o godz. 14:00. Urzędnicy zaprosili dziennikarzy, ale na spotkaniu nie zjawiła się ani syndyk zakładu, ani przedstawiciel Boscha. – O 13:30 dostałem od BSH informację, że jednak do podpisania umowy nie dojdzie. A dlaczego – tego nie wiem – mówił Dariusz Ostrowski, prezes Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Spotkanie syndyk FagorMastercook z reprezentantami Bosch und Siemens trwało od rana. Jak wczoraj zapewniała nas pani syndyk, podpisanie umowy miało być formalnością. Jednak dziś – po odwołaniu konferencji – żadna nie stron nie chciała się już wypowiadać. Po 17:00 wszystko było już jednak jasne. Umowa została sfinalizowana.

Wciąż nie wiadomo jednak co z zaległymi odprawami dla tysiąca zwolnionych osób. Dotąd byłym pracownikom wypłacono 1/3 zaległych pieniędzy. O pieniądze na zaległe wypłaty syndyk wystąpiła do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Sprawa trafiła do sądu. Ostateczną decyzję powinniśmy poznać 30 listopada – wtedy okaże się czy byli pracownicy Fagora otrzymają należne pieniądze.