To szkoła średnia, która najlepiej kształci w zakresie matematyki, chemii, fizyki z astronomią oraz informatyki. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie zwyciężyło w pierwszej edycji Rankingu Liceów STEM Perspektywy 2015.

Na drugim miejscu w rankingu STEM jest Publiczne LO Politechniki Łódzkiej, a na trzecim – LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

Kto w „10”?

Na 4. miejscu znalazło się V LO w Bielsku-Białej, 5. – Liceum Akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 6. – LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, 7. – V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, 8. - XIII LO w Szczecinie, 9. – VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, 10. – I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi.

Na 11. miejscu jest III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, 12. – CXXII LO im. Ignacego Domeyki w Warszawie, 13. – XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, 14. – VI LO im. Tadeusza Reytana w Warszawie, 15.- VIII LO im. Władysława IV w Warszawie, 16. – VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 17. – VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 18. – IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, 19. – Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. Żwirki i Wigury w Dęblinie, 20. – XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi.

Celem Rankingu STEM Perspektywy 2015 jest pobudzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka – a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych.

Najlepiej przygotowani

Ranking wskazuje licea, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie właśnie studia. Inicjatorzy rankingu są przekonani, że stanie się on rekomendacją zarówno dla kandydatów do liceów zainteresowanych naukami ścisłymi i technicznymi, jak i dla wiodących uczelni, ceniących absolwentów szkół ponadgimnazjalnych najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych.

W rankingu STEM (nazwa od angielskich słów: Science, Technology, Engineering, Mathematics, czyli nauka, technologia, inżynieria i matematyka) uwzględniono 200 liceów z całej Polski. Uwzględniono te szkoły, w których maturę w maju 2014 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej.

Zwycięzca pierwszej edycji rankingu STEM, czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka – XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica – jest jedną ze starszych, ciągle istniejących szkół w Warszawie; powstało w 1906 r. Nazywane jest królestwem matematyki, fizyki i informatyki.

Od wielu lat współpracuje z Politechniką Warszawską – uczniowie mogą na tej uczelni uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych oraz z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego – pracownicy UW prowadzą część zajęć w klasach z rozszerzonym nauczaniem matematyki. Co roku uczniowie szkoły są wśród laureatów i finalistów olimpiad z przedmiotów ścisłych.