W Dolnośląskim Centrum Onkologii powstanie Zespół Chorób Piersi.

Zespół Chorób Piersi w DCO to kompleksowe leczenie nowotworów w jednym miejscu. Takie rozwiązania stosowane są na świecie od ponad 30 lat. W Polsce to nowość.

W miejscu baraków i przybudówek stanie nowoczesny budynek. Koszt to 20 mln zł. W Dolnośląskim Centrum Onkologii specjalistów nie brakuje. Nowy blok operacyjny jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, chirurdzy onkolodzy operują takimi samymi metodami, jak w innych wiodących ośrodkach onkologicznych na świecie. Stosowane są takie same terapie radiologiczne i chemioterapeutyczne. Kłopoty są inne – teraz pracownie mammograficzne są w piwnicach szpitala, w innym miejscu jest radiologia, w jeszcze innym chemioterapia. To musi się zmienić.

W szpitalu są tylko 4 sale, w których leżą pacjentki z nowotworami piersi. Jeszcze niedawno kolejka na operacje była tak długa, że czekały nawet 3 miesiące.

Nowy szpital onkologiczny powstanie na Złotnikach nie wcześniej jak za kilka lat. Do tego czasu pacjentki muszą mieć zapewnioną specjalistyczną opiekę na miejscu.