W tym odcinku odwiedzamy żywe muzea dolnośląskiej wsi, czyli ekomuzea.

Etymologiczne termin ekomuzeum pochodzi od dwóch greckich słów: „oikos”, które oznacza „dom” w sensie symbolicznym, rozumianemu jako środowisko, a odpowiadający dzisiejszemu pojęciu „mała ojczyzna” i „museion”, jako zbiór rzeczy, kolekcja – dając w połączeniu zbiór rzeczy materialnych i niematerialnych związanych z miejscem pochodzenia i życia określonej grupy ludzi, czyli muzeum „małej ojczyzny”.

Dolnośląskie ekomuzea to sieć rozproszonych w terenie obiektów, tworzących żywą kolekcję obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców.

W praktyce ekomuzea to doskonały sposób na odkrywanie genius loci różnych miejscowości regionu i równocześnie zachowanie śladów przeszłości w oryginalnym miejscu ich występowania.

W ekomuzeum można, prócz odwiedzenia zabytków i ciekawych przyrodniczo miejsc, także spróbować produktów lokalnych, a nawet zobaczyć jak są wytwarzane na miejscu, powędrować ścieżką edukacyjną, uczestniczyć w warsztatach w pracowni rzemieślniczej czy artystycznej czy też w imprezie plenerowej.

To praktycznie gotowa i niezmiernie atrakcyjna oferta turystyczna, a co najważniejsze dotycząca nie tylko jednego obiektu lub miejscowości, ale sieci ekomuzeów. Tworzą one inspirujący szlak turystyczny spięty trasami rowerowymi lub biegowymi. A co szczególnie istotne, ekomuzea oferują własne programy obliczone na różne potrzeby gości, dostosowane do ich wieku, zainteresowań, możliwości czasowych.

W tym odcinku będziemy w najbardziej interesujących dolnośląskich muzeach w powiecie kamiennogórskim, by na wybranych przykładach pokazać, jak tworzy się wspólna ofertę turystyczną i jaką rolę odgrywa unijne dofinansowanie w takich projektach.