Niewielu mieszkańców Dolnego Śląska wie, że Wiązów uzyskał prawa miejskie zaraz po Krakowie. Kawał historii, z której mieszkańcy powiatu strzelińskiego są bardzo dumni i potrafią się swoją historią pochwalić. Gminy Przeworno, Strzelin i Wiązów zrobiły wiele, by wokół swoich arcyciekawych zabytków zorganizować atrakcyjną turystykę weekendową.

W Romanowie odwiedzamy Izbę Historyczną, w której zgromadzono eksponaty ze stanowisk archeologicznych na górze Gromnik. Nie tylko nie trzeba jechać do muzeum w dużym mieście, ale i sama góra jest do dyspozycji turystów. Żeby umożliwić świetne zdjęcia i estetyczne wzruszenia na szczycie wybudowano wieżę widokową.

Piękny krajobraz podziwiać można także w Strzelinie z ratuszowej wieży. Wejście tylko z przewodnikiem i wyłącznie darmo, bo zabytek wyremontowano z unijnym dofinansowaniem, więc promocja obowiązuje aż przez pięć lat.

W starożytnym Wiązowie ścieżka historyczna marmurowych tablic prowadzi szlakiem nieistniejących budowli: przytułku, cmentarza dla zadżumionych, fabryki cygar, pierwszej cukrowni. Towarzystwo Miłośników Ziemi Wiązowskiej gromadzi o nich wiadomości i opowiada o historii tak, jakby trwała żywa i barwna także i dziś.