Przypominamy o obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych do 25. dnia każdego miesiąca. Obowiązek dotyczy wszystkich użytkowników odbiorników radiowych i telewizyjnych, także podmiotów gospodarczych, m.in. właścicieli hoteli i pensjonatów, z wyłączeniem osób ustawowo zwolnionych.

OPŁATY ABONAMENTOWE W 2017 ROKU:

* za używanie odbiornika radiofonicznego:
a) 7,00 zł za jeden miesiąc,
b) 13,60 zł za dwa miesiące,
c) 20,15 zł za trzy miesiące,
d) 39,90 zł za sześć miesięcy,
e) 75,60 zł za rok.

* za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego:
a) 22,70 zł za jeden miesiąc,
b) 44,05 zł za dwa miesiące,
c) 65,35 zł za trzy miesiące,
d) 129,45 zł za sześć miesięcy,
e) 245,15 zł za rok.

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że abonent wnoszący opłatę 25. dnia miesiąca terminowo wywiązuje się z ustawowego obowiązku. Ważny jest dzień, w którym abonent dokonuje płatności, nie zaś dzień, w którym ta płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A.
W sytuacji, gdy opłata wniesiona przez abonenta 25. dnia miesiąca wpłynie na rachunek 26. lub 27., jednostki Poczty Polskiej nie mogą naliczać odsetek za zwłokę w jej uiszczeniu.


Przypominamy, że wnoszenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych.