Aktualny skład Rady Programowej działającej przy wrocławskim oddziale Telewizji Polskiej.

Zgodnie z uchwałą Rady Mediów Narodowych nr 76/2017 z 16 marca 2017 roku:

- Paweł Kurzynski - przewodniczący
- Henryk Koczan - wiceprzewodniczący
- Paweł Siciński - wiceprzewodniczący
- Jacek Baczyński
- Anna Bajer
- Marcin Krzyżanowski
- Ireneusz Łojek
- Wojciech Popkiewicz
- Piotr Borys
- Ewa Wolak
- Marcin Królak
- Krzysztof Mironowicz
- Wojciech Iwanowski
- Kazimierz Kimso
- Andrzej Małyszko