Najważniejsze osoby, które zarządzają TVP Wrocław – redaktor naczelny i kierownicy poszczególnych działów.

Dyrektor Oddziału, redaktor naczelny
Mirosław Spychalski

Kierownik Regionalnej Agencji Producenckiej
Jan Korzeniowski

Sekretarz Programowy
Wojciech Malinowski

Kierownik Wydziału Audycji Informacyjnych
Marcin Brodowski

Kierownik Działu Marketingu, Promocji i Reklamy
Rafał Jeżowski

Kierownik Wydziału Transmisji
Henryk Łoposzko

Kierownik Działu Ekonomicznego
Paweł Nackiewicz

Kierownik Działu Techniki
Kazimierz Rześniowiecki

Kierownik Wydziału Realizacji
Patrycja Świtoń-Mulica

Kierownik Sekcji Inwestycji, Konserwacji i Transportu
Agnieszka Madeła-Lipka