Biuro Reklamy
Telewizja Polska S.A.
Oddział we Wrocławiu
ul. Karkonoska 8
53-015 WrocławInformacja i Sekretariat
Tel. 71 36 84 342
Fax. 71 337 16 28
e-mail: reklama.wroclaw@tvp.pl


kierownik Działu Marketingu, Promocji i Reklamy:
Rafał Jeżowski
Tel. 71 36 84 340
e-mail: Rafal.Jezowski@tvp.pl


Specjalista ds. reklamy i sponsoringu:
Daniela Stadniczenko
Tel. 71 36 84 339
e-mail: Daniela.Stadniczenko@tvp.pl

Specjalista ds. dokumentacji:
Iwona Grobelna
Tel. 71 36 84 342
e-mail: Iwona.Grobelna@tvp.pl

Specjalista ds. emisji:
Jolanta Szyszka
Tel. 71 36 84 341
e-mail: Jolanta.Szyszka@tvp.pl

Specjalista ds. produkcji spotów i filmów reklamowych:
Alicja Kowal
Tel. 71 36 84 338
e-mail: Alicja.Kowal@tvp.pl

Specjalista ds. patronatów medialnych, promocji i PR:
Maciej Borkowski
Tel. 71 36 84 388
e-mail: Maciej.Borkowski@tvp.pl

Handlowcy:
Edyta Gałązka
Tel. 71 36 84 428
kom. 692 94 98 93
e-mail: Edyta.Galazka@tvp.pl

Krystyna Oleksy
Tel. 71 36 84 512
e-mail: Krystyna.Oleksy@tvp.pl

Maciej Wełyczko
e-mail: Maciej.Welyczko@tvp.pl

Paweł Dąbrowski
Tel. 71 36 84 313
e-mail: Pawel.Dabrowski@tvp.pl