Komunikaty i ostrzeżenia rozpowszechniane w Regionalnym Systemie Ostrzegania pochodzą z wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego. Pokrótce przedstawiamy jak działa i jak używać RSO.

Jak korzystać z RSO?

W RSO komunikaty i ostrzeżenia są one rozpowszechniane poprzez:
– Platformę Hybrydową TVP,
– Telegazetę skojarzoną z odpowiednią wersją regionalną programu TVP3,
– serwisy internetowe,
– aplikacje dla telefonów komórkowych,
– napisy DVB-T w odpowiedniej wersji regionalnej programu TVP3,
– smsy.

Napisy DVB oraz smsy są wykorzystywane wyłącznie w przypadku szczególnie istotnych komunikatów (ostrzeżeń alarmowych). Pozostałe drogi zapewniają dostęp do wszystkich komunikatów.

Komunikaty dzielą się na kilka kategorii tematycznych:
– meteorologiczne,
– hydrologiczne,
– drogowe,
– informacje o stanie wód (wodowskazów),
– ogólne.

Dodatkowo RSO zapewnia dostęp do przygotowanych przez specjalistów przewodników postępowania w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. Ich formy są dostosowane do poszczególnych kanałów komunikacji (tj. inaczej wyglądają one na stronach internetowych, a inaczej w Telegazecie czy w aplikacji mobilnej).

Platforma Hybrydowa TVP

Platforma Hybrydowa TVP to specjalny serwis internetowy przygotowany dla odbiorników telewizyjnych obsługujących standard telewizji hybrydowej HbbTV. W celu korzystania z tej nowej usługi należy posiadać właściwie skonfigurowany odbiornik (telewizor lub przystawkę) podłączony dodatkowo do sieci internetowej (kablem lub łączem wi-fi). Dostęp do Platformy Hybrydowej jest możliwy w ramach naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T podczas odbioru programów TVP.

Aby uruchomić Platformę Hybrydową, należy skorzystać z czerwonego przycisku na pilocie telewizora po pojawieniu się na ekranie telewizora sygnalizacji, że jest ona dostępna (zazwyczaj jest to czerwona kropka w prawym dolnym rogu telewizora). Po naciśnięciu czerwonego przycisku otworzy się strona główna Platformy Hybrydowej. Skrót do serwisu RSO znajduje się na głównym pasku wyboru. Następnie należy wybrać regionalny serwis RSO, gdzie będziemy mieć dostęp do komunikatów w regionalnym serwisie RSO oraz do przewodników postępowania w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.

Telegazeta

Komunikaty RSO można znaleźć w Telegazecie:
– na stronie 430 – spis treści,
– na stronie 431 – informacje alarmowe,
– na stronie 432 – informacje z Biura Zarządzania Kryzysowego (komunikaty ogólne),
– na stronie 433 – ostrzeżenia meteorologiczne,
– na stronie 434 – ostrzeżenia hydrologiczne,
– na stronie 435 – informacje o stanie wód,
– na stronie 436 – stałe utrudnienia na drogach,
– na stronach 437 – 439 – poradniki postępowania w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.

Aplikacje mobilne

Dla potrzeb RSO przygotowana została specjalna darmowa aplikacja na najpopularniejsze systemy operacyjne: iOS, Android, Windows.

Po jej zainstalowaniu użytkownicy uzyskują dostęp do wszystkich komunikatów, a także do poradników działania w sytuacjach kryzysowych. Aplikacja umożliwia łatwe poruszanie się po menu i wyszukiwanie komunikatów i ostrzeżeń z danego województwa.

Komunikaty podzielone są na kategorie: ogólne, meteorologiczne, hydrologiczne, drogowe, stany wód. Mobilna aplikacja RSO jest szczególnie przydatna dla osób często podróżujących.

Napisy DVB-T

W sytuacjach szczególnego zagrożenia komunikaty wyświetlane są w postaci napisów podczas oglądania odpowiedniej wersji programu TVP3 odbieranego za pośrednictwem naziemnego multipleksu cyfrowego MUX-3. W tym celu konieczne jest włączenie wyświetlania napisów DVB w odbiorniku.

Smsy

Użytkownicy, którzy zarejestrują swój numer telefonu w RSO, będą otrzymywali informacje w postaci krótkich wiadomości tekstowych (smsów). Smsy obejmują wyłącznie najistotniejsze informacje, a więc takie, którym nadano status alarmowy. Rejestracja będzie przebiegała według zatwierdzonej procedury.