Komunikaty i ostrzeżenia rozpowszechniane w Regionalnym Systemie Ostrzegania pochodzą z wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego. Pokrótce przedstawiamy jak działa i jak używać RSO.

W lipcu 2013 r., na mocy porozumienia podpisanego z wojewodą lubuskim w grudniu 2012 r., uruchomione zostało pilotażowe wdrożenie tzw. Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) dla woj. lubuskiego.
W październiku 2013 r. podpisana została umowa z Ministrem Administracji i Cyfryzacji, której celem było rozszerzenie systemu na obszar całego kraju w terminie do sierpnia 2014.

W RSO udostępniane są komunikaty w formie elektronicznej, które do systemu są wprowadzane bezpośrednio przez wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego.


Jak korzystać z RSO?

W RSO komunikaty i ostrzeżenia są one rozpowszechniane poprzez:
- Platformę Hybrydową TVP,
- Telegazetę skojarzoną z odpowiednią wersją regionalną programu TVP Regionalna,
- serwisy internetowe,
- aplikacje dla telefonów komórkowych,
- napisy DVB w odpowiedniej wersji regionalnej programu TVP Regionalna,
- SMS-y.

Napisy DVB oraz SMS-y są wykorzystywane wyłącznie w przypadku szczególnie istotnych komunikatów (ostrzeżeń alarmowych). Pozostałe drogi zapewniają dostęp do wszystkich komunikatów.

Komunikaty dzielą się na kilka kategorii tematycznych:
- meteorologiczne,
- hydrologiczne,
- drogowe,
- informacje o stanie wód (wodowskazów),
- ogólne.

Dodatkowo RSO zapewnia dostęp do przygotowanych przez specjalistów przewodników postępowania w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. Ich formy są dostosowane do poszczególnych kanałów komunikacji (tj. inaczej wyglądają one na stronach internetowych, a inaczej w Telegazecie czy w aplikacji mobilnej).


Platforma Hybrydowa TVP

Platforma Hybrydowa TVP to specjalny serwis internetowy przygotowany dla odbiorników telewizyjnych obsługujących standard telewizji hybrydowej HbbTV. W celu korzystania z tej nowej usługi należy posiadać właściwie skonfigurowany odbiornik (telewizor lub przystawkę) podłączony dodatkowo do sieci internetowej (kablem lub łączem wi-fi). Dostęp do Platformy Hybrydowej jest możliwy w ramach naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T podczas odbioru programów TVP.

Aby uruchomić Platformę Hybrydową, należy skorzystać z czerwonego przycisku na pilocie TV po pojawieniu się na ekranie telewizora sygnalizacji, że jest ona dostępna (typowo jest to czerwona kropka w prawym dolnym rogu telewizora). Po naciśnięciu czerwonego przycisku otworzy się strona główna Platformy Hybrydowej. Skrót do serwisu RSO znajduje się na głównym pasku wyboru. Następnie należy wybrać regionalny serwis RSO, gdzie będziemy mieć dostęp do komunikatów w regionalnym serwisie RSO oraz do przewodników postępowania w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.


Telegazeta

Komunikaty RSO można znaleźć w Telegazecie:
- na stronie 430 – spis treści,
- na stronie 431 – informacje alarmowe,
- na stronie 432 – informacje z Biura Zarządzania Kryzysowego (komunikaty ogólne),
- na stronie 433 – ostrzeżenia meteorologiczne,
- na stronie 434 – ostrzeżenia hydrologiczne,
- na stronie 435 – informacje o stanie wód,
- na stronie 436 – stałe utrudnienia na drogach,
- na stronach 437-439 – poradniki postępowania w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.


Serwisy www

Centra Zarządzania Kryzysowego, publikujące komunikaty w RSO, podlegają poszczególnym wojewodom. Dlatego informacji RSO dotyczących danego regionu najlepiej szukać w serwisach właściwych urzędów wojewódzkich.
Przykładowe adresy www, pod którymi dostępne są komunikaty RSO dla:
- woj. wielkopolskiego – http://www.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-ostrzegawcze
- woj. lubuskiego – http://www.lubuskie.uw.gov.pl/wbzk/ostrzezenia.html
- woj. podkarpackiego – http://czk.rzeszow.uw.gov.pl/index.php/oik


Aplikacje mobilne

Dla potrzeb RSO przygotowana została specjalna aplikacja na najpopularniejsze systemy operacyjne: iOS, Android, Windows. Po jej zainstalowaniu użytkownicy uzyskują dostęp do wszystkich komunikatów, a także do poradników działania w sytuacjach kryzysowych. Aplikacja umożliwia łatwe poruszanie się po menu i wyszukiwanie komunikatów i ostrzeżeń z danego województwa. Komunikaty podzielone są na kategorie – ogólne, meteorologiczne, hydrologiczne, drogowe, stany wód. Mobilna aplikacja RSO jest szczególnie przydatna dla osób często podróżujących.

Obecnie – ponieważ system ma charakter pilotażowy – aplikacja nie jest jeszcze dostępna w sklepach z oprogramowaniem. Po umieszczeniu aplikacji w sklepach z oprogramowaniem aplikacja będzie dostępna nieodpłatnie.


Napisy DVB

W sytuacjach szczególnego zagrożenia komunikaty wyświetlane są w postaci napisów podczas oglądania odpowiedniej wersji programu TVP Regionalna odbieranego za pośrednictwem naziemnego multipleksu cyfrowego MUX-3. W tym celu konieczne jest włączenie wyświetlania napisów DVB w odbiorniku.


SMS-y

Użytkownicy, którzy zarejestrują swój numer telefonu w RSO, będą otrzymywali informacje w postaci krótkich wiadomości tekstowych (SMS-ów). SMS-y obejmują wyłącznie najistotniejsze informacje, a więc takie, którym nadano status alarmowy. Rejestracja będzie przebiegała według zatwierdzonej procedury.

Obecnie – ponieważ system ma charakter pilotażowy – liczba numerów, które mogą zostać zarejestrowanie w systemie jest ograniczona do wybranej grupy użytkowników testowych.