Od dzisiaj we wrocławskim Muzeum Narodowym można oglądać Poczet Królów Polskich. Oryginalne rysunki Jana Matejki pokazywane są niezwykle rzadko.

Reprodukcje rysunków przedstawiających polskich władców znają wszyscy – ilustrują podręczniki, banknoty, pocztówki i znaczki pocztowe. Cykl 44 rysunków powstał w latach 1891-1893 jako jedna z ostatnich prac Matejki. Proces ich powstawania był niezwykle żmudny – wiele czasu zajmowało malarzowi odtworzenie historycznych ubiorów, szczegółów uzbrojenia i klejnotów koronnych.

Rysunki zamówione zostały przez wiedeńskiego wydawcę Maurycego Perlesa, który chciał wydać ilustrowaną historię Polski. Zachowanie oryginałów zawdzięczamy Bolesławowi Orzechowiczowi, który w 1916 r. wykupił je od Perlesa i przekazał miastu Lwów. Do Wrocławia „królów” przekazano w 1946 r.

Oryginały są własnością Muzeum Narodowego we Wrocławiu, wystawiane są jednak niezwykle rzadko. Na co dzień przechowuje się je w specjalnym, pilnie strzeżonym magazynie, gdzie wilgotność powietrza wynosi 50%, a temperatura 20 stopni Celsjusza. Tak surowych wymogów trzeba przestrzegać ze względu na papierową formę dzieł.

Oryginalne rysunki Pocztu będzie można podziwiać do 19 października.

Anna Piskorowska